Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ҮЗЭЭН" гэдэг ургийн овогтой нийт 105 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар53
2.Дорнод33
3.Хэнтий11
4.Сүхбаатар4
5.Өмнөговь3
6.Төв1