Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ҮЗЭЭН" гэдэг ургийн овогтой нийт 106 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар53
2.Дорнод34
3.Хэнтий11
4.Өмнөговь4
5.Сүхбаатар3
6.Төв1