Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ҮЗӨӨН" гэдэг ургийн овогтой нийт 98 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар73
2.Дорнод8
3.Сэлэнгэ6
4.Хэнтий5
5.Дорноговь3
6.Сүхбаатар2
7.Дархан-Уул1