Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨЗООД" гэдэг ургийн овогтой нийт 7 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3
2.Завхан1
3.Увс1
4.Ховд1
5.Орхон1