Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨЗЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 6 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар5
2.Баянхонгор1