Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨЗЭЭД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс8
2.Улаанбаатар4
3.Дорнод3
4.Сэлэнгэ2