Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨЗӨӨД" гэдэг ургийн овогтой нийт 3,939 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс1,770
2.Улаанбаатар1,229
3.Булган264
4.Орхон142
5.Сэлэнгэ137
6.Ховд126
7.Дархан-Уул122
8.Төв60
9.Дорнод21
10.Хэнтий13
11.Өмнөговь11
12.Дорноговь10
13.Архангай9
14.Хөвсгөл6
15.Өвөрхангай5
16.Говьсүмбэр4
17.Дундговь4
18.Завхан2
19.Говь-Алтай2
20.Баянхонгор1
21.Баян-Өлгий1