Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨЗӨӨД" гэдэг ургийн овогтой нийт 3,877 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс1,749
2.Улаанбаатар1,196
3.Булган267
4.Орхон140
5.Сэлэнгэ135
6.Ховд124
7.Дархан-Уул121
8.Төв59
9.Дорнод21
10.Хэнтий13
11.Өмнөговь11
12.Дорноговь10
13.Архангай8
14.Хөвсгөл6
15.Өвөрхангай5
16.Говьсүмбэр4
17.Дундговь3
18.Говь-Алтай2
19.Завхан2
20.Баян-Өлгий1