Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨЗӨӨД" гэдэг ургийн овогтой нийт 3,913 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс1,767
2.Улаанбаатар1,211
3.Булган264
4.Орхон142
5.Сэлэнгэ136
6.Ховд125
7.Дархан-Уул121
8.Төв59
9.Дорнод21
10.Хэнтий13
11.Өмнөговь11
12.Дорноговь10
13.Архангай8
14.Хөвсгөл6
15.Өвөрхангай5
16.Дундговь4
17.Говьсүмбэр4
18.Говь-Алтай2
19.Завхан2
20.Баян-Өлгий1
21.Баянхонгор1