Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨЗӨӨТ" гэдэг ургийн овогтой нийт 39 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Орхон17
2.Улаанбаатар13
3.Булган4
4.Ховд2
5.Увс1
6.Дархан-Уул1
7.Сэлэнгэ1