Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨӨЛД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17,376 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар7,195
2.Баянхонгор2,363
3.Архангай1,264
4.Дархан-Уул763
5.Сэлэнгэ749
6.Хөвсгөл748
7.Завхан664
8.Говь-Алтай662
9.Орхон587
10.Төв418
11.Өвөрхангай372
12.Өмнөговь325
13.Дорнод251
14.Булган210
15.Сүхбаатар149
16.Дорноговь130
17.Хэнтий130
18.Дундговь108
19.Ховд88
20.Говьсүмбэр87
21.Увс74
22.Баян-Өлгий39