Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨӨЛД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17,898 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар7,601
2.Баянхонгор2,400
3.Архангай1,252
4.Дархан-Уул788
5.Сэлэнгэ759
6.Хөвсгөл753
7.Завхан676
8.Говь-Алтай663
9.Орхон599
10.Төв411
11.Өвөрхангай378
12.Өмнөговь346
13.Дорнод253
14.Булган204
15.Сүхбаатар147
16.Хэнтий137
17.Дорноговь129
18.Дундговь105
19.Говьсүмбэр96
20.Ховд87
21.Увс76
22.Баян-Өлгий38