Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨӨЛД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17,344 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар7,183
2.Баянхонгор2,357
3.Архангай1,262
4.Дархан-Уул764
5.Сэлэнгэ749
6.Хөвсгөл745
7.Говь-Алтай663
8.Завхан661
9.Орхон587
10.Төв418
11.Өвөрхангай372
12.Өмнөговь324
13.Дорнод249
14.Булган209
15.Сүхбаатар149
16.Дорноговь128
17.Хэнтий128
18.Дундговь109
19.Ховд87
20.Говьсүмбэр87
21.Увс74
22.Баян-Өлгий39