Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨӨЛД" гэдэг ургийн овогтой нийт 17,790 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар7,559
2.Баянхонгор2,382
3.Архангай1,239
4.Дархан-Уул776
5.Сэлэнгэ758
6.Хөвсгөл750
7.Завхан669
8.Говь-Алтай662
9.Орхон594
10.Төв406
11.Өвөрхангай379
12.Өмнөговь345
13.Дорнод251
14.Булган208
15.Сүхбаатар150
16.Хэнтий132
17.Дорноговь130
18.Дундговь104
19.Говьсүмбэр95
20.Ховд88
21.Увс75
22.Баян-Өлгий38