Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 12-р сарын 15 өдрийн байдлаар "БАТТУЛГА" гэсэн нэртэй 8,071 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "БАТТУЛГА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201064
2201167
3201261
4201359
5201461
6201574
7201654
82017136
9201886
10201949