Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 12-р сарын 15 өдрийн байдлаар "БӨРТЭ" гэсэн нэртэй 657 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "БӨРТЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201042
2201140
3201257
4201338
5201446
6201544
7201644
8201734
9201852
10201935