Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 11 өдрийн байдлаар "ГАНГАНТОГОСӨЛЗИЙБАЯСГАЛАН" гэсэн нэртэй 1 хүн байна.

"ГАНГАНТОГОСӨЛЗИЙБАЯСГАЛАН" гэдэг нэр 2010 оноос хойш бүртгэгдээгүй байна.