Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 08-р сарын 25 өдрийн байдлаар "ЕСҮХЭЙ" гэсэн нэртэй 569 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ЕСҮХЭЙ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201024
2201133
3201242
4201344
5201422
6201551
7201627
8201726
9201834
10201914