Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 07-р сарын 04 өдрийн байдлаар "МАНДУХАЙ" гэсэн нэртэй 1,058 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "МАНДУХАЙ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201047
2201144
3201236
4201342
5201440
6201534
7201639
8201748
9201836
10201944
11202013