Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 08-р сарын 25 өдрийн байдлаар "МАНДУХАЙ" гэсэн нэртэй 1,014 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "МАНДУХАЙ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201047
2201144
3201236
4201342
5201440
6201534
7201639
8201745
9201836
10201918