Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 08-р сарын 25 өдрийн байдлаар "СҮХБААТАР" гэсэн нэртэй 4,356 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "СҮХБААТАР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201016
2201111
3201211
4201313
5201410
6201515
7201613
8201711
9201812
1020192