Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 08-р сарын 25 өдрийн байдлаар "ТЭМҮҮЖИН" гэсэн нэртэй 7,526 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ТЭМҮҮЖИН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010352
22011357
32012376
42013400
52014378
62015331
72016283
82017258
92018280
10201985