Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 01-р сарын 20 өдрийн байдлаар "ТЭМҮҮЖИН" гэсэн нэртэй 7,653 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ТЭМҮҮЖИН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010352
22011358
32012377
42013400
52014378
62015331
72016285
82017258
92018282
102019201