Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 12-р сарын 15 өдрийн байдлаар "ТӨГӨЛДӨР" гэсэн нэртэй 11,709 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ТӨГӨЛДӨР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010544
22011557
32012556
42013595
52014648
62015609
72016472
82017403
92018380
102019236