Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 07-р сарын 04 өдрийн байдлаар "ТӨГӨЛДӨР" гэсэн нэртэй 11,858 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ТӨГӨЛДӨР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010544
22011558
32012557
42013596
52014649
62015608
72016473
82017404
92018380
102019298
11202086