Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 08-р сарын 18 өдрийн байдлаар "ЧИНГИС" гэсэн нэртэй 615 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ЧИНГИС" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201017
2201129
3201240
4201328
5201422
6201531
7201625
8201714
9201827
1020195