Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 16 өдрийн байдлаар "АЗЖАРГАЛ" гэсэн нэртэй 8,406 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "АЗЖАРГАЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010363
22011371
32012382
42013411
52014364
62015450
72016375
82017372
92018399
102019220