Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 11 өдрийн байдлаар "АЛТАНГЭРЭЛ" гэсэн нэртэй 8,350 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "АЛТАНГЭРЭЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201071
2201175
3201251
4201373
5201476
6201565
7201686
8201761
9201869
10201967
11202019