Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 16 өдрийн байдлаар "АМИНЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 7,932 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "АМИНЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010421
22011557
32012641
42013800
52014752
62015718
72016768
82017789
92018789
102019429