Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 15 өдрийн байдлаар "АНУЖИН" гэсэн нэртэй 9,713 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "АНУЖИН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010469
22011553
32012475
42013541
52014574
62015494
72016559
82017390
92018362
102019178