Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 15 өдрийн байдлаар "АНХБАЯР" гэсэн нэртэй 9,315 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "АНХБАЯР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010202
22011211
32012175
42013204
52014198
62015163
72016134
82017137
92018124
102019125
11202055