Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 11 өдрийн байдлаар "БАТБАЯР" гэсэн нэртэй 10,483 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "БАТБАЯР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201077
2201160
3201259
4201361
5201451
6201560
7201639
8201742
9201843
10201941
11202010