Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 09-р сарын 21 өдрийн байдлаар "БАТТУЛГА" гэсэн нэртэй 8,088 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "БАТТУЛГА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201064
2201167
3201261
4201359
5201461
6201574
7201654
82017137
9201886
10201960
11202041