Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 16 өдрийн байдлаар "БАЯРМАА" гэсэн нэртэй 8,246 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "БАЯРМАА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201050
2201141
3201237
4201339
5201446
6201530
7201625
8201731
9201822
1020194