Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 09-р сарын 19 өдрийн байдлаар "ГАНБААТАР" гэсэн нэртэй 7,927 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ГАНБААТАР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201023
2201124
3201227
4201327
5201420
6201515
7201622
8201717
9201813
1020198
11202012