Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 11 өдрийн байдлаар "ЛХАГВАСҮРЭН" гэсэн нэртэй 10,115 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ЛХАГВАСҮРЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201050
2201152
3201245
4201354
5201438
6201540
7201643
8201742
9201835
10201932
1120206