Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 16 өдрийн байдлаар "ЛХАГВАСҮРЭН" гэсэн нэртэй 10,154 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ЛХАГВАСҮРЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201050
2201152
3201245
4201355
5201438
6201540
7201643
8201741
9201835
10201914