Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 15 өдрийн байдлаар "МИШЭЭЛ" гэсэн нэртэй 11,062 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "МИШЭЭЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010678
22011834
32012968
42013901
52014873
62015869
72016805
82017681
92018642
102019343