Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "МЯГМАРСҮРЭН" гэсэн нэртэй 8,115 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "МЯГМАРСҮРЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201063
2201170
3201272
4201360
5201461
6201551
7201634
8201719
9201837
10201913