Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 16 өдрийн байдлаар "МӨНХЖАРГАЛ" гэсэн нэртэй 8,948 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "МӨНХЖАРГАЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010100
2201194
3201276
42013110
5201481
62015101
7201686
8201796
9201874
10201944