Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 11 өдрийн байдлаар "МӨНХЖАРГАЛ" гэсэн нэртэй 8,975 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "МӨНХЖАРГАЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010100
2201194
3201276
42013110
5201481
62015100
7201688
8201796
9201877
10201974
11202026