Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "НАНДИНЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 10,011 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "НАНДИНЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010570
22011624
32012636
42013628
52014619
62015595
72016564
82017555
92018596
102019344