Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 11 өдрийн байдлаар "НАРАНЦЭЦЭГ" гэсэн нэртэй 8,726 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "НАРАНЦЭЦЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201027
2201136
3201215
4201323
5201415
6201527
7201626
8201718
9201814
10201918
1120207