Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "НОМИНЭРДЭНЭ" гэсэн нэртэй 12,339 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "НОМИНЭРДЭНЭ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010617
22011680
32012668
42013630
52014619
62015525
72016518
82017481
92018456
102019301