Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 16 өдрийн байдлаар "ОТГОНБАЯР" гэсэн нэртэй 11,589 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ОТГОНБАЯР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010100
2201176
3201260
4201392
5201484
6201585
7201678
8201771
9201880
10201936