Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 05-р сарын 30 өдрийн байдлаар "ТЭМҮҮЛЭН" гэсэн нэртэй 13,004 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ТЭМҮҮЛЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010636
22011794
32012779
42013846
52014776
62015620
72016674
82017474
92018505
102019466
11202083