Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "ТЭМҮҮЛЭН" гэсэн нэртэй 12,751 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ТЭМҮҮЛЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010636
22011789
32012776
42013845
52014773
62015620
72016675
82017473
92018502
102019318