Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 16 өдрийн байдлаар "ТЭМҮҮЛЭН" гэсэн нэртэй 12,670 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ТЭМҮҮЛЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010636
22011788
32012776
42013846
52014773
62015620
72016675
82017471
92018497
102019249