Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 11 өдрийн байдлаар "ТЭМҮҮЛЭН" гэсэн нэртэй 13,063 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ТЭМҮҮЛЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010636
22011794
32012780
42013846
52014776
62015620
72016674
82017474
92018504
102019466
112020145