Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 15 өдрийн байдлаар "ТӨГӨЛДӨР" гэсэн нэртэй 11,605 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ТӨГӨЛДӨР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010543
22011556
32012554
42013594
52014648
62015607
72016472
82017400
92018377
102019151