Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 11 өдрийн байдлаар "ТӨГӨЛДӨР" гэсэн нэртэй 11,883 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ТӨГӨЛДӨР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010544
22011558
32012557
42013596
52014649
62015608
72016473
82017404
92018380
102019298
112020113