Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 16 өдрийн байдлаар "УУГАНБАЯР" гэсэн нэртэй 7,813 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "УУГАНБАЯР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010109
22011120
32012101
42013100
52014105
6201574
7201685
8201784
9201868
10201934