Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 11-р сарын 29 өдрийн байдлаар "УУГАНБАЯР" гэсэн нэртэй 7,868 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "УУГАНБАЯР" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010109
22011120
32012101
42013100
52014105
6201574
7201685
8201783
9201870
10201962
11202042