Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "УЯНГА" гэсэн нэртэй 8,638 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "УЯНГА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010186
22011154
32012163
42013173
52014191
62015166
72016128
82017111
9201892
10201963