Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 16 өдрийн байдлаар "ХУЛАН" гэсэн нэртэй 12,775 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ХУЛАН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010541
22011512
32012526
42013464
52014483
62015430
72016399
82017351
92018307
102019137