Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 13 өдрийн байдлаар "ХҮСЛЭН" гэсэн нэртэй 9,266 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ХҮСЛЭН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010638
22011687
32012591
42013620
52014550
62015493
72016499
82017459
92018468
102019314