Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 16 өдрийн байдлаар "ЭНХТУЯА" гэсэн нэртэй 9,610 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ЭНХТУЯА" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201026
2201118
3201229
4201317
5201422
6201515
7201615
8201717
9201822
1020195