Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 09-р сарын 15 өдрийн байдлаар "ЭРДЭНЭЧИМЭГ" гэсэн нэртэй 9,568 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ЭРДЭНЭЧИМЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201033
2201125
3201242
4201336
5201431
6201528
7201630
8201729
9201817
10201910