Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 08-р сарын 11 өдрийн байдлаар "ЭРДЭНЭЧИМЭГ" гэсэн нэртэй 9,552 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ЭРДЭНЭЧИМЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201033
2201126
3201241
4201336
5201432
6201528
7201630
8201729
9201819
10201919
1120208