Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 05-р сарын 22 өдрийн байдлаар "��������������" гэсэн нэртэй хүн бүртгэгдээгүй байна.