Таны цалин хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?


НДЕГ-ын 2019 оны 3-р улирлын тайланд үндэслэв.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу