МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН СОНГУУЛИЙН ДҮН

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Нэр дэвшигчид (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-25 / Хугацааны давтамж: Жил 1993 ~ 2017
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: МАН- Монгол Ардын Нам
АН- Ардчилсан Нам
МСДН-Монголын Социал Демократ Нам
МҮАН- Монголын Үндэсний Ардчилсан Нам
МУНН- Монголын Уламжлалын Нэгдсэн Нам
ИЗН- Иргэний Зориг Нам
БНН- Бүгд Найрамдах Нам
МАХН- Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
Эх сурвалж: СОНГУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ХОРОО Сонгууль