ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-18 / Хугацааны давтамж: Жил 1990 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Монгол улсад оршин суугаа хүн амын тоонд Монгол улсад байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэд болон 6, түүнээс дээш сарын хугацаагаар сууж байгаа гадаадын иргэдийн тоо орсон болно.
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого