Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Гэр бүлийн байдал (1)

Засаг захиргааны нэгж (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-27 / Хугацааны давтамж: Жил 2010 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Нийгмийн үзүүлэлтийн түүвэр судалгаа