Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Ажил эрхлэхгүй байгаа шалтгаан (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хүн
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-02-25 / Хугацааны давтамж: Улирал 2006-03 ~ 2018-04
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-21 / Хугацааны давтамж: Жил 2009 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ажиллах хүчний судалгаа