Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

(2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-10-16 / Хугацааны давтамж: Улирал 2016-02 ~ 2019-03
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-01 / Хугацааны давтамж: Жил 2016 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ажиллах хүчний судалгаа